Royal Purple Oljer

Royal Purple oljene har en unik kvalitet. Bildene over er fra en test av 18 oljemerker utført av StreetCommodores. Les hele testen her.

 

Tester og tilbakemeldinger forteller om

 

  • Mindre slitasje
  • Renere motor
  • Mindre lyd og bedre giring på girkasser
  • Økt effekt på drivhjul
  • Mindre forbruk
  • Mindre oljeforbruk
  • Mindre reparasjoner

 

Teknologien

Grunnen til at Royal Purple slår ut andre ledende smøreprodukter er Synerlec®, en unik sammensetning av høyteknologiske tilsetningsmidler som gir styrke til oljefilmen, og de unike egenskapene. Oljen lager en glatt, supersterk og syntetisk film på metallflatene og beskytter opptil 700 % bedre enn andre oljer.

Teknologien får maskiner til å gå mykere, kjøligere, stillere, lengre og mer effektivt. Oljen og utstyret holder mange ganger lengre enn med annen god olje. Oljen er superfiltrert og har høyere oksidasjonsstabilitet. Dette gir bl.a. lavere friksjon, bedre rustbeskyttelse og vannutskilling, lav intern friksjon og mindre vibrasjoner. Kun Royal Purple oppfyller alle disse kvalitetene.

 

Royal Purple Max Cycle reduserer motorslitasje

Vi mottok et sterkt bevis på at Max-Cycle reduserer motorslitasje. Hver strammer kom fra like American V-Twin motorer med 16 000 km bruk. Strammeren på venstre side brukte fabrikantens vanlige mineralolje, mens strammeren i midten brukte den samme leverandørs helsyntetiske olje. Strammeren til høyre på bildet har brukt Max Cycle Royal Purple olje siden de første 2 400 km, etter at motoren ble innkjørt på fabrikantens olje. Forskjellen på slitasjen er ganske dramatisk.

 

 

Royal Purple oljefilter

En god olje bør også få et godt oljefilter. Bildene er forstørret 100 ganger og viser et Royal Purple oljefilter sammenlignet med et ordinært oljefilter.

www.royalpurple.com

 

Renere motor
Bildet viser topplokk og stempeltopper / sylindre til en Evinrude 4 hk totakts påhengsmotor fra 1997 (kjølevannskanalene er rengjort på bildet). Den har de siste årene kjørt på bensin med Royal Purple’s HP 2-C syntetisk 2-taktsolje med Synerlec og QMI Drivstoff-forbedrer. Noen bedre?

 

 

 

 

 

 

Hvordan Synerlec teknologien fungerer

Synerlec® teknologien er grunnsteinen i Royal Purple’s syntetiske smøremidler. Synerlec® teknologien har demonstrert sin kvalitet både i industri og racing – da den får maskiner til å gå mykere, kjøligere, stillere, lengre og mer effektivt. Synerlec® teknologien gjør at både oljen og utstyret holder lenger enn med annen god olje. For å produsere den beste tenkbare oljen kombinerer Royal Purple høykvalitets syntetiske baseoljer med deres Synerlec® egenskapsforbedrende tilsetning.

Lengre brukstid på oljen

 

Royal Purple oljer med Synerlec® teknologi varer lengre enn andre mineral- og syntetiske oljer. Synerlec® teknologien beskytter oljen mot oksidering, noe som ellers bryter oljen ned, fortykker og produserer etsende syrer, slam og koks. Denne beskyttelsen reduserer mengden av olje som forbrukes og kastes. Utstyret holdes også renere og varer lengre. Royal Purple er 10 ganger mer stabil mot oksidasjon i denne testen. I U.S. Steel / ASTM D- 2893 lab test, er resultatet sammenlignbart med et 20 års oljebytte intervall (271 test dager med 0% viskositet økning). Uten forurensninger i oljen, er oksidasjon det eneste mål på oljens holdbarhet i bruk. Royal Purple holder ikke bare lengre enn syntetiske eller mineralbaserte smøreoljer men holdt ut under hele TFOUT testen.

 

Sterkere oljefilm

Synerlec® teknologien lager en glatt, supersterk, syntetisk film på metallflatene, noe som beskytter lagerflatene langt over det som er normalt med vanlige oljer. Royal Purple oljene tåler opptil 400 % høyere belastning enn andre mineral- eller syntetiske oljer. Denne ekstraordinære oljefilmstyrken gir en ekstra beskyttelse for lagre som er utsatt for mekaniske påkjenninger, slike som akselvibrasjon, ubalanse, vannforurensninger og for høy oljetemperatur. Timken load test til høyre.

 

Mindre vibrasjoner

Royal Purple oljer med Synerlec® teknologi “mikropolerer” friksjonsflatene. Jevnere lagerflater forbedrer oljefilmens tykkelse og fremmer bedre elasto – hydrodynamiske arbeidsforhold. Dette senker vibrasjoner i lagrene og senker arbeidstemperaturen, slik at lagrenes levetid forlenges kraftig. Lagre som vanligvis ville havarert på grunn av utilstrekkelig oljefilm, kan holde i flere år om de smøres med Royal Purple oljer med Synerlec® teknologien. I testen til venstre ble vibrasjonene redusert med 95 % etter 3 døgn etter bytte til Royal Purple olje. Ifølge “Reliability magazine” vil en reduksjon av vibrasjoner med 50 % i kulelager øke levetiden med 700 %.

 

Skiller ut vann fra oljen

Vann i oljen er rene døden for lagre og friksjonsflater. Mange oljer lager hvitaktig olje/vann emulsjon som forkorter holdbarheten på både oljen og lagrene kraftig. Royal Purple’s syntetiske smøremidler separerer vannet slik at det kan dreneres fra bunnen av oljesumpen. Synerlec® teknologien lager et sterkt ionisk bånd med metalliske flater slik at fukt fortrenges.

 

Spar drivstoff og få mer effekt på drivhjulene

Energikostnaden er den absolutt største utgiften ved bruk av roterende maskiner. Vanligvis er energikostnadene 20-25 ganger høyre enn vedlikeholdsutgiftene. Derfor kan en energibesparelse på bare 0,1 % betale 100 % av smøreoljeutgiftene. Royal Purple oljer med Synerlec® teknologi har en ekstremt lav friksjonskoeffisient sammenlignet med vanlige oljer. Det gir ofte 1-3 % energibesparelse. Denne besparelsen overskrider den totale oljekostnaden innen få måneder slik at det som før var en oljeutgift blir en sparegris. Les om “Lubricants in economic perspective” her. På bildet til høyre er statisk (tv) og dynamisk friksjon (th) målt på Royal Purple olje og en annen god smøreolje. En rekke uavhengige dynotester i USA viser umiddelbart 2-2,5 % økt effekt på drivhjulene ved bytte til Royal Purple på motor og drivverk. De beste målingene ville man imidlertid fått ved å kjøre med Royal Purple et helt oljeskift først.

 

Meget høy korrosjonsbeskyttelse

Royal Purple’s Synerlec® teknologi lager et ionisk bånd med metalliske overflater som fortrenger fukt. Denne sterke filmen beskytter både under drift og ved stillstand. Samme filmen gir også umiddelbar smøring under oppstart, før det normale oljetrykket bygges opp.

 

Ekstremt ren

De fleste oljer er ikke rene. Det er den skitne sannhet som oljeselskapene ikke vil snakke om. Ren olje er viktig for holdbarheten på maskindelene. Royal Purple er den eneste smøremiddelsfabrikanten som rutinemessig leverer oljer med ISO4406 renhetsgrad 14/13/11, verifisert med laser partikkeltelling. Bare med en slik renhetsgrad kan man forlenge livet på maskineriet med 300-700 %. Alle Royal Purple’s produkt leveres i plastbeholdere for å ivareta renheten på produktet. Dette gjelder også fat. Bildene til venstre er forstørret 100 ganger og viser en vanlig olje sammenlignet med Royal Purple olje.

 

Effektiv rengjører

Royal Purple’s syntetiske smøremidler rengjør skittent utstyr bedre og holder det renere. Rent utstyr fungerer bedre, på samme måten som nytt utstyr. Dette er viktig i hydrauliske ventilløftere.

 

Snill mot pakningene

Royal Purple’s smøremidler har en god kompatibitet med pakninger og kan brukes overalt der tradisjonelle mineraloljer anvendes. Oljen mykgjør og gjør pakninger mer fleksible, noe som ofte stopper opp svetting og små lekkasjer. Dette sammen med den sterke oljefilmen gjør at man som regel kan bruke Royal Purple’s syntetiske olje på veteranbiler hvor man ved bruk av andre syntetiske oljer får økt oljeforbruk og lekkasjer.

 

Blandbar med andre oljer

Royal Purple’s smøremidler er kompatible med, og kan blandes med alle andre mineraloljer og de fleste syntetiske oljer. De er ikke kompatible med syntetisk glykol eller silikon.

 

Miljøvennlig

Alle Royal Purple’s smøremidler er oppbygd av komponenter som er TSCA listet og oppfyller EPA-, RCRA- og OSHA- krav. Noen produkt er dessuten biologisk nedbrytbare. Royal Purplebidrar også til å bevare miljøet ved å forlenge intervallet mellom oljebytte slik at det blir mindre spilloljeavfall. I tillegg reduseres drivstoff-forbruk og oljeforbruk.

 

Kort om ulike Royal Purple oljekvaliteter

Ingen spesielle prosedyrer er nødvendige når du oppgraderer til Royal Purple. Oljene er fullt kompatibel med mineral eller andre syntetiske oljer. På nye og overhalte motorer anbefales Royal Purple Innkjøringsolje eller å vente til produsentens første planlagte oljeskift før du oppgraderer til Royal Purple.

 

Royal Purple Innkjøringsolje

Motorbyggere har blitt stadig mer bekymret for at mange moderne motoroljer ikke gir adekvat beskyttelse mot slitasje i nye motorer, spesielt de som bruker flat-tappet cams. Royal Purple har derfor utviklet en ny innkjøringsolje.

Royal Purple Innkjøringsolje er formulert for å gi optimal beskyttelse fra første oppstart. Royal Purple kombinerer en meget raffinert mineralolje, utvalgt for motor-innkjøring, med avanserte tilsetningsstoffer som inneholder høye nivåer av sink og fosfor for å optimalisere beskyttelsen i flat-tappet and roller motorer.

Royal Purple Innkjøringsolje er ferdig formulert og krever ikke bruk av noen andre kjemiske tilsetningsstoffer. Royal Purple anbefaler å bruke sine høy-ytelse motoroljer etter at motoren er innkjørt for maksimal motorytelse.

 

Motoroljer

Royal Purple’s API lisensierte motorolje gir overlegen beskyttelse og forbedrer ytelsen i bensin-og dieselmotorer. Royal Purple API SN møter ILSAC GF-5 og Dexos1 ™¹ krav til ytelse. Denne oljen anbefales av Royal Purple på biler som har garanti. Les mer om Royal Purple’s API godkjente motoroljer her.

For de som ønsker den beste oljekvaliteten anbefaler vi vår HPS-serie høy-ytelses motoroljer med Synerlec additiv teknologi. Disse oljene har for høyt nivå av sink til at de er API SN / CJ-4 godkjent. Samtidig har Royal Purple olje så sterk oljefilm at svært lite av oljen vil komme ut i eksosen. Etter mange års salg både her hjemme og i katalysatorens hjemland kan vi slå fast at i praksis kan du trygt bruke Royal Purple olje med Synerlec teknologi. Vi (og Royal Purple) mener fordelene med å bruke en god olje overgår ulempene, ikke minst når man ser på hva mange betaler i reparasjonsutgifter til motoren. Turbo, kamaksel, register og ventilmekanisme er utsatt. Høy ytelse, små marginer og mye småkjøring øker problemet. Samtidig er den oljen som anbefales av produsentene av dårlig kvalitet grunnet tilpasning til partikkelfilter og katalysator. Det beste du kan gjøre for at motoren og rensesystemene skal vare lengst mulig er å gi motoren den beste beskyttelsen og vedlikeholdet som vil hindre fremtidig oljeforbruk, gjennomslag til veivhus og problemer med avleiringer både i oljesystem og rensesystemer. Det er nettopp slikt som lager problemer og forkorter levetiden på partikkelfilter og katalysator når bilen blir eldre. Les mer om Royal Purple’s HPS olje her. Du kan også lese mer på våre sider om Drivstoffsystem og Oljeskiftintervaller.

Vi anbefaler gjerne Royal Purple API CJ-4 olje i kombinasjon med QMI Motorbehandling (metallbehandling) til motorer med partikkelfilter (spesielt til de som er skeptisk til HPS olje med Synerlec). Da får man en olje som er renere, mer rensende og som har høyere kvalitet enn vanlig olje samtidig som QMI beskytter motoren istedenfor Synerlec.

 

Oljetykkelse

For å sette en API standard på oljetykkelse lar man en mengde olje med rett temperatur renne ved egen vekt gjennom en trakt og tar tiden. I praksis pumpes oljen gjennom lange tynne kanaler under trykk. Dette gjør at den interne friksjonen i oljen utgjør en forskjell. Royal Purple har målt hvor lang tid det tar fra oppstart til oljen kommer opp til topplokket på HPS 10W40 oljen. Konklusjonen var at den kom like fort opp til topplokket som en ordinær API 0W olje.

Fordelen med tynn olje er at den er mer flytende ved oppstart i kulde og at den gir mindre friksjon. API Energy Conserving olje gjør at drivstoff-forbruket reduseres noe. Fordelen med tykkere olje er at man får en kraftigere oljefilm og mindre motorslitasje. En kraftigere oljefilm gir også mindre gjennomslag og mindre oljeforbruk. Videre vil en bedre oljefilm ligge igjen når motoren stoppes og er klar for neste kaldstart. Prioriterer du en tynn Energy Conserving olje som f.eks. HPS 5W30 vil fordelene med den kraftige oljefilmen til Royal Purple være ekstra viktig. I første rekke anbefaler vi HPS 10W40 til bensinbiler.

 

Racingoljer

Til racingbruk både når det gjelder bil og motorsykkel anbefaler vi våre XPR-Extreme Performance racing motoroljer. Baseoljen er av en dyr kvalitet for bruk ved høy termisk belastning. Oljene inneholder ekstra mye sink og kan også brukes på motorer der man ønsker en særdeles kraftig oljefilm, for eksemel på utsatte veteranbilmotorer. HPS-serien overgår alle fabrikanters krav til sinkinnhold i flat tappet and roller motorer.

 

Motorsykkelolje

Max-Cycle er spesielt formulert for å gi bedre ytelse i motorsykkel, ATV og snøscootermotorer (og girkasser). Den er anbefalt for bruk i både luftkjølte og vannkjølte 4-takts motorer og den er kompatibel med våt-clutch girkasser. Max-Cycle sin høye oljefilmstyrke reduserer dramatisk slitasje.

 

Mer informasjon:

www.royalpurple.com